Anna Szafrańska

Miejscowość / City:Nowawieś Pałucka
Kraj / Country:
TeamSzprychy Team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna