Jacek Superczyński

Miejscowość / City:Gąsawa
Kraj / Country:
Team
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna