LUCYNA KRAJEWSKA

Miejscowość / City:ŻNIN
Kraj / Country:
TeamSZPRYCHY ŻNIN
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna