Piotr Kotowski

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:
TeamBKTR Gryf
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna