Zofia Tadrowska

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:
Team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna