Piotr Mazurek

Miejscowość / City:Piechcin
Kraj / Country:
TeamSZYBKA SETKA
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna