Czesław Dziamski

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:
TeamRowerowa Bydgoszcz
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna