Jarosław Jankowski

Miejscowość / City:Mysłakowo14
Kraj / Country:
Team
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna