Małgorzata Kozakowska

Miejscowość / City:Wenecja
Kraj / Country:
TeamKTK Żniniok
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna