Barbara Skarbińska-Szocinska

Miejscowość / City:Włoszanowo
Kraj / Country:
TeamDuet z Orzechówki
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna