Karol Owczarek

Miejscowość / City:Żnin
Kraj / Country:
TeamTeam Owczarek
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna