Mateusz Dudek

Miejscowość / City:Jadowniki Rycerskie
Kraj / Country:
Team
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna