Mirosław Palma

Miejscowość / City:Toruń
Kraj / Country:
TeamPodgórz Toruń
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna