Bianka Urbanowska

Miejscowość / City:Żnin Wieś
Kraj / Country:
TeamUrban Team
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna