Krzysztof Byczyński

Miejscowość / City:Murczyn
Kraj / Country:
TeamByczki
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna