Anna Slrzatek

Miejscowość / City:86-005 Przyłeki
Kraj / Country:
TeamROWEROWA BRZOZA
Płeć / Sex:K
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna