MIROSŁAW SZYMANDERA

Miejscowość / City:BYDGOSZCZ
Kraj / Country:
TeamBKTR GRYF BYDGOSZCZ
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna