Krzysztof Załóg

Miejscowość / City:Bydgoszcz
Kraj / Country:
TeamBKT Rowerowe Błonie
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna