Sławomir Wróblewski

Miejscowość / City:Pruszcz
Kraj / Country:
TeamGoksir Pruszcz
Płeć / Sex:M
Kategoria / Age Group.:

Dystans / Distance: Trasa rodzinna