4. Grand Prix BiegamBoLubię LASY Chojnów 2018

Lista startowa / Start List

Przez pierwsze 48 h od uruchomienia zapisów elektronicznych, pierwszeństwo mają uczestnicy BBL LASY 2018 , po zalogowaniu na indywidualne konto elektroniczne, mają możliwość wyboru dystansu.
Po upływie 48 h, czyli od 20 września 2018 o godzinie 16:00, zapisy zostaną otwarte dla wszystkich.